GES İŞLETME ve BAKIM NEDEN GEREKLİDİR?

 

Güneş enerji santrallerinin yatırımını tamamlayıp devreye almak, kabul işlemlerini sonuçlandırmak bir başarıdır. Ancak diğer tüm enerji üretim sistemlerinde olduğu gibi güneş enerjisi santralleri de kurulum sonrasında baz hizmetler devam etmek zorundadır. Bu hizmetler Güneş Enerjisi Santrallerinde İşletme ve Bakım Faaliyetleri olarak adlandırılır.

Temelde Solar Enerji Santrali İşletme Bakımı; 25 ila 30 yıl boyunca GES’lerin optimum seviyede enerji üretebilmesini sağlayan aktivitelerin tamamıdır.  Diğer bir deyişle, solar işletme – bakım, bir GES’in hedeflenen performans seviyesine ulaşmasını ve işletme ömrü boyunca bu seviyeyi korumasını sağlayan teknik ve idari hizmetler bütünüdür.

GES İşletme ve Bakım Faaliyetlerinin genel hedefleri :

  • Güneş Enerjisi Santralinde verim kaybına neden olan problemlerin tespiti
  • Tespit edilen problemlerin ortadan kaldırılması
  • Detaylı raporlama ve açıklık

şeklinde sıralanabilmektedir. Bu hedefleri gerçekleştirirken yapılacak olan bakım faaliyetleri aşağıdaki gibi sınıflandırılıp, açıklanabilir.

Kestirimci BakımDüzeltici Bakım
Solar Santral bünyesinde bulunan tüm ekipmanlardaki arızaların önüne geçmek ve yaşanabilecek arıza kaynaklı üretim kayıplarını önlemek amacıyla düzenli periyotlar içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlere verilen isimdir.Yaşanan problemleri ortadan kaldırarak sistemi eskisi gibi faal durumu getirme aşamalarını içeren faaliyete verilen isimdir.

Bu faaliyetlerin alanında uzman ve tecrübeli ekiplerce gerçekleştirilmesi ve profesyonel bir Güneş Enerjisi Santral (GES) İşletme ve Bakım (O&M) hizmet paketi, GES’in kullanım ömrü boyunca yüksek düzeyde teknik, güvenlik ve dolayısıyla ekonomik performans sağlamasını sağlar.