Güneş enerji sistemleri kurulumu tamamlandıktan ve işletmeye alındıktan belirli bir süre sonra hiçbir arıza oluşmadan çalışamaya devam etmesi olası bir durum değildir.

Güneş Enerjisi Santralleri (GES) arızalarının ve verim kayıplarının birçok sebebi bulunmaktadır. Bazı solar inverter arızaları ve güneş paneli arızaları üretimden kaynaklı olabilir. Malzemelerin GES sahasına nakliyesi ve solar enerji santralinin kurulumu sırasında işçilik hatalarından dolayı malzemenin zarar görmesi GES işletmesi sırasında arızalar ve verim kayıplarına neden olur. Güneş enerjisi santralinin projelendirilmesi aşamasında yapılan tasarım hataları da GES arızalarının yaşanmasına ve GES’te verim kayıplarına sebebiyet verir.

Solar santralin işletmesi sırasında yaşanan bazı aksaklıklar da GES arızalarına ve verim kayıplarına neden olur. Bu aksaklıkların bir kısmı kullanıcı hatası ve ihmali sayıldığı için özellikle solar inverter arızalarında bazen maalesef garanti koşulları işletilememektedir.

Sahada karşılaştığımız bu tip problemlerin bir kısmını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • Solar İnverter fanlarının aşırı tozlu olması inverter arızalarına sebep olmaktadır.
 • Solar inverterlerin bulunduğu alanda hava sirkülasyonunu önleyecek şekilde malzeme depolanması inverter arızalarına neden olur.
 • GES’in bulunduğu alanı yıldırımdan koruyan ekipmanın koruma özelliğini yitirmesi.
 • Solar panellerin aşırı kirlenmesi verim kaybına neden olur.
 • Güneş Panellerin camlarına yapışan kuş pisliği, salyangoz, yaprak ve benzeri maddeler solar panellerde hot spot dediğimiz yanıklara neden olur ve panel bir müddet sonra arızalanır.
 • Kuşların panellerin altına, solar inverterlerin bulunduğu kış aylarında çevreye göre daha sıcak yerlere yuva yapması.
 • GES sahalarında bitki örtüsünün solar panelleri gölgeleyecek kadar büyümesi.
 • Panoların ve solar inverterlerin bulunduğu yerlerdeki ot ve bitki örtüsünün aşırı büyümesi.
 • Çatıda ve sahada kurulum yapıldıktan sonra baca, kulübe, sundurma gibi güneş panellerini gölgeleyecek yapıların inşa edilmiş olması.
 • Çatıda solar panellerin üzerinde hortum, fırça vb. malzemelerin unutulması ve güneş panelinin sürekli olarak kısmi gölgelenmesi.
 • Çatıda panellerin bulunduğu alana anten, kamera ve benzeri kabloların çekilmesi.
 • GES panolarında kuş, fare, yılan ve benzeri hayvanların yuva yapması.
 • GES panolarında uzman ekip dışında müdahale yapılması.

Bu tip durumlar inverterlerin,  panellerin, panoların ve benzeri malzemenin arızalanmasına ve garanti kapsamı dışında kalmasına sebep olur. Bu sebeplerden dolayı bir arıza oluşmaması İşletme – Bakım rutin kontrollerimizde gerekli önlemleri alıyor ve müşterilerimizi bilgilendiriyoruz.