0 232 486 60 63 info@fixente.com
10005 Sk. No: 3 ITOB OSB / Menderes / İzmir

Denetleme ve Bakım

DENETLEME VE BAKIM

Güneş Enerjisi Santralleri projelendirme safhasından başlayıp işletme ömürlerinin sonuna kadar kontrol ve denetim altında tutulması gerekir.

Güneş Enerjisi Santrallerinin bir dizi sıkı kurallara, düzenlemeler ve standartlara uyması gerekir. Güneş Enerjisi Santrallerinin denetlenmesi kapsamında verdiğimiz hizmetler GES’in kurulumunun standart, şartname ve en iyi uygulamalar (best practices) gözetilerek yapılıp yapılmadığının kontrolü ve raporlanmasını kapsar.

Güneş Enerjisi Santrali Denetleme hizmetimiz kapsamında;

 • Tesisinizin kurulumunun ve denetimin yapıldığı tarihe kadarki işletme ve bakımlarının şartnamelere, standartlara ve en iyi uygulamalara göre gerçekleştirildiğini doğrularız,
 • IEC 62446 ve IEC 60364-7-712 dahil olmak üzere bir dizi uluslararası standarda uygunluğu kontrol ederiz
 • Güneş Enerji Santralinizin şebeke işletmecisinin kural ve yönetmeliklerine göre işletilip işletilmediğini kontrol ederiz.

Fixente ekibi onlarca MW solar enerji santralinin kurulumunda görev yapmıştır ve bu tecrübesini GES kontrol ve GES denetleme konularında müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Güneş enerjisi santralleri denetleme ve kontrol hizmetlerimiz şunları içerir:

 • Güneş enerjisi santralinin projelerinin, sayaç dökümlerinin, üretim için kesilen faturaların ve diğer dokümantasyon incelemesi,
 • Konstrüksiyon yapısı, solar modüller, solar inverterler, panolar, yüksek gerilim teçhizatı, montaj, kablolama ve benzeri unsurların tamamının görsel kontrolü,
 • Solar panel konektör ve solar kablo bağlantılarının kontrolü,
 • Saha topraklamasının kontrolü,
 • GES panolarının ve içindeki şalt malzemesinin fonksiyonel testleri,
 • SCADA ve uzaktan izleme sisteminin kontrolleri,
 • Köşklerin, trafoların, hücrelerin ve diğer yüksek gerilim teçhizatının kontrolü,
 • Her bir dizinin Akım - Gerilim ölçümleri. Dizilerin ürettiği ve üretmesi gereken değerler arasındaki farkın belirlenmesi, olası sebeplerin ortaya konulması,
 • Tüm dizilerin izolasyon testleri,
 • Panellerin tamamının termal kamera görüntüleri ve analizleri,
 • Kusurlu panellerin junction box ve konekörlerinin termal görüntüleri ve analizleri,
 • İnverterler ve panoların termal görüntüleri ve analizleri