0 232 486 60 63 info@fixente.com
10005 Sk. No: 3 ITOB OSB / Menderes / İzmir

İşletme – Bakım

İŞLETME BAKIM

GES İşletme Bakım

Profesyonel bir Güneş Enerjisi Santral (GES) İşletme ve Bakım (O&M) hizmet paketi, GES’in kullanım ömrü boyunca yüksek düzeyde teknik, güvenlik ve dolayısıyla ekonomik performans sağlamasını sağlar.

Yüksek kaliteli bir Solar Enerji İşletme ve Bakım hizmeti potansiyel riskleri azaltır, solar elektrik üretim maliyetini düşürür, yatırım getirisini olumlu yönde etkiler ve geri dönül süresini azaltır.

Bir Güneş Enerjisi Santralinin yaşam döngüsü dört aşamaya ayrılır:

 • Proje Geliştirme: 1 – 3 Yıl
 • Kurulum – Montaj: Birkaç ay
 • İşletme – Bakım: En az 30 Yıl
 • Söküm ve İmha: Birkaç ay

Görüldüğü üzere Solar Enerji Santral İşletme ve Bakımı açık ara bir GES’İn yaşam döngüsünün en uzun süren dönemidir.

Bu nedenle, Güneş Enerjisi İşletme ve Bakım hizmetlerinin kalitesini artırmak  bir GES yatırımcısı için hayati derecede önemlidir ve bunun tersine,  GES İşletme ve Bakım'ını ihmal etmek yatırımı riske sokar.

Solar İşletme Bakım Nedir?

Genel olarak Güneş Enerjisi Santrallerinin İşletme ve Bakımı (Solar O&M), en az 25 sene boyunca bir solar enerji santralinin optimum seviyede enerji üretebilmesini sağlayan aktivitelerin tamamıdır.  Bir başka deyişle, solar işletme – bakım, bir GES’in hedeflenen performans seviyesine ulaşmasını ve işletme ömrü boyunca bu seviyeyi korumasını sağlayan teknik ve idari hizmetler bütünüdür.

GES İşletme ve Bakım Faaliyetlerinin üç ana hedefi vardır:

 • Bir solar enerji santralindeki problemlerin hızlı bir şekilde ortaya çıkarılması,
 • Teşhisi yapılan sorunların hızlıca ortadan kaldırılması, böylece arızalardan kaynaklanan genel ya da kısmı kesinti sürelerinin asgari seviyeye indirilmesi,
 • Kapsamlı raporlama ve şeffaflık.

Solar elektrik santrallerinin işletme ve bakımında farklı yaklaşımlar mevcuttur.

Önleyici Bakım ya da Kestirimci Bakım olarak bilinen yöntemde solar panel, solar inverter (solar evirici), trafo, pano ve benzeri ekipmanlardaki arızaların önüne geçmek ve enerji kayıplarını önlemek için arızalar ortaya çıkmadan güneş enerjisi santrallerinde periyodik bakımlar gerçekleştirilir.

Düzeltici Bakımda solar enerji santrallerindeki ekipmanda bir arıza meydana gelmesi durumunda arıza yönetimi ile problemler ortadan kaldırılır.

Bir diğer metot olan Şarta Dayalı Bakımda gerçek zamanlı verilerin analizi sonucunda arıza ve hatalar gerçekleşmeden tahmin edilir ve periyodik bir plana bağımlı kalmadan öncelikle nokta atışı arızalanması muhtemel unsurlar üzerinde durulur.

Solar enerji işletme bakımı için bu yaklaşımların her biri aşağıdaki hizmetlerinin birini, bir kaçını ya da tamamını kapsar:

 • Uzaktan İzleme ve Kontrol (Performans İzleme ve SCADA)
 • Enerji Analizi
 • Garanti Yönetimi
 • Kestirimci Bakım ve Denetleme
 • Modül ve Santral Temizliği

Güneş Enerjisi Santral Bakımı hem planlı hem de planlı olmayan faaliyetleri kapsayabilir. Planlı solar enerji santral bakımları ekipman üreticilerinin talimatları, standartlar ve en iyi uygulamalar (best practices) kapsamında belirlenirken, önceden planlanmayan faaliyetler arızalar ortaya çıktıktan sonra bunların ortadan kaldırılmasına yöneliktir.

Programlı, istikrarlı ve profesyonel bir güneş enerjisi işletme bakım hizmeti, önceden planlanmamış çalışmaların sıklığını ve maliyetini düşürür, ideal olarak sürekli uzaktan izleme ve hızlı düzeltme faaliyetleri sayesinde "% 99,9 emre amade (availibility) oranında" düzgün çalışan bir solar enerji sistemi sağlar.

Bir Solar İşletme Bakım Yüklenicisinin sözleşme yükümlülüklerine uyma ve hatta daha iyi performans gösterebilmesi için, yukarıda bahsedilen işlevlerde mükemmelleşmesi gerekir. Bunun için hangi niteliklerin ve yetkinliklerin gerekli olduğunu tanımlamak esastır.

Bir şirketin GES İşletme Bakım yüklenicisi olabilmesi için olmazsa olmaz, minimum yetkinlikler şunlardır:

 1. Veri Toplama Sistemi – VTS (Data Acquisition System – DAS)
 2. Veri Analiz Yetenekleri
 3. GES Tecrübesine Sahip Saha Ekibi
 4. Kontrol Odası
 5. GES Tecrübesine Sahip Mühendislik Yetenekleri

Bu yeteneklerin bir tanesine bile sahip olunmaması global anlamda bir Güneş Enerjisi İşletme Bakım ekibi olmanıza engeldir.

Kaliteli bir Solar Enerji İşletme Bakım ekibi olmak için diğer yetkinliklere de sahip olunmalıdır:

 1. Kalite Güvencesi ve Hesap Verebilirlik
 2. Süreç Kontrolü
 3. Problem Çözümü Bilgi Bankası
 4. Saha Personeli Tarafından İzleme Ölçümleri

Güneş Enerjisi Santralinizden minimum 25 – 30 yıl “iyi performans” göstermesini bekliyorsanız bir yukarıdaki dokuz yetkinliğinin tamamına sahip bir GES İşletme Bakım ekibi ile çalışmanız gerekir.

Fixente olarak bu yeteneklerin hepsine sahibiz. Fakat bunlarla da yetinmiyoruz.

İnanıyoruz ki;

Bir Güneş Enerjisi İşletme Bakım Yüklenicisi Yatırımcının uzun dönemli partneridir. Sadece profesyonel niteliklerimizle değil,

 • Duyarlılık,
 • Müşterilerimizin ihtiyaçlarının derinlemesine anlaşılması,
 • Dürüstlük
 • İletişimde açıklık

Gibi insani özelliklerimizle yatırımcımızın işletme ömrü boyunca yanındayız.

İŞLETME-BAKIM KAPSAMINDAKİ HİZMETLER

Güneş Enerjisi Santralleri projelendirme safhasından başlayıp işletme ömürlerinin sonuna kadar kontrol ve denetim altında tutulması gerekir.

Güneş Enerjisi Santrallerinin bir dizi sıkı kurallara, düzenlemeler ve standartlara uyması gerekir. Güneş Enerjisi Santrallerinin denetlenmesi kapsamında verdiğimiz hizmetler GES’in kurulumunun standart, şartname ve en iyi uygulamalar (best practices) gözetilerek yapılıp yapılmadığının kontrolü ve raporlanmasını kapsar.

Güneş Enerjisi Santrali Denetleme hizmetimiz kapsamında;

 • Tesisinizin kurulumunun ve denetimin yapıldığı tarihe kadarki işletme ve bakımlarının şartnamelere, standartlara ve en iyi uygulamalara göre gerçekleştirildiğini doğrularız,
 • IEC 62446 ve IEC 60364-7-712 dahil olmak üzere bir dizi uluslararası standarda uygunluğu kontrol ederiz
 • Güneş Enerji Santralinizin şebeke işletmecisinin kural ve yönetmeliklerine göre işletilip işletilmediğini kontrol ederiz.

Fixente ekibi onlarca MW solar enerji santralinin kurulumunda görev yapmıştır ve bu tecrübesini GES kontrol ve GES denetleme konularında müşterilerinin hizmetine sunmaktadır.

Güneş enerjisi santralleri denetleme ve kontrol hizmetlerimiz şunları içerir:

 

 • Güneş enerjisi santralinin projelerinin, sayaç dökümlerinin, üretim için kesilen faturaların ve diğer dokümantasyon incelemesi,
 • Konstrüksiyon yapısı, solar modüller, solar inverterler, panolar, yüksek gerilim teçhizatı, montaj, kablolama ve benzeri unsurların tamamının görsel kontrolü,
 • Solar panel konektör ve solar kablo bağlantılarının kontrolü,
 • Saha topraklamasının kontrolü,
 • GES panolarının ve içindeki şalt malzemesinin fonksiyonel testleri,
 • SCADA ve uzaktan izleme sisteminin kontrolleri,
 • Köşklerin, trafoların, hücrelerin ve diğer yüksek gerilim teçhizatının kontrolü,
 • Her bir dizinin Akım - Gerilim ölçümleri. Dizilerin ürettiği ve üretmesi gereken değerler arasındaki farkın belirlenmesi, olası sebeplerin ortaya konulması,
 • Tüm dizilerin izolasyon testleri,
 • Panellerin tamamının termal kamera görüntüleri ve analizleri,
 • Kusurlu panellerin junction box ve konekörlerinin termal görüntüleri ve analizleri,
 • İnverterler ve panoların termal görüntüleri ve analizleri,

Güneş enerjisi santrallerinin termal kameralarla incelenmesi solar modüllerin ve solar panel dizilerinin durumu hakkında kesin ve açık göstergeler sağlar bu veriler solar santrallerin kestirimci ve düzeltici bakımlarında kullanılır.

Güneş enerjisi panellerinde bir arıza ya da anormallik meydana gelirse bu durum elektrik direncinin yükselmesine ve dolayısıyla etkilenen solar modül ve solar hücrenin sıcaklığında değişikliğe yol açar. Bir solar modülünün termal görüntüsü üzerindeki görsel forma ve ölçülebilir sıcaklık farklılıklarına bağlı olarak sıcak noktalar (hot spots), aktif olmayan alt diziler veya aktif olmayan modüller gibi anormallikler belirlenebilir.

Solar termografik verilerin kullanılabilmesi için bir dizi minimum gereksinimin karşılanması gerekir. Solar ışınımın minimum 600 W/m2'ye eşit olmalı ve ideal olarak görüntüleme sırasında termal kameranın solar modül yüzeyine dik olarak tutulması gerekir.

GES termal görüntülenmesinde kullanılacak termal kameraların en az 320 x 240 piksellik bir termal çözünürlüğe ve en az 0,1 K termal hassasiyete sahip olması gerekir. Güneş enerjisi termografik ölçümleri, kızılötesi görüntünün çözünürlüğünün solar hücre başına 5 x 5 piksele eşit olmasını sağlayan bir mesafede alınmalıdır. Diğer gereksinimler IEC TS 62446-3 Bölüm 3: Fotovoltaik modüller ve tesisler - dış mekan kızılötesi termografisinde bulunabilir.

Bir güneş enerjisi santralinde solar modüllerinin yanı sıra, termal kameralar GES’teki kablolar, solar konektörler, AC kontaklar sigortalar, anahtarlar, solar eviriciler, depolama ekipmanları ve yüksek gerilim teçhizatı gibi diğer önemli elektrik bileşenlerini incelemek için de kullanılmalıdır. Bu konudaki uygulamalar için IEC TS 62446-3 Bölüm 3: Fotovoltaik modüller ve tesisler - dış mekan kızılötesi termografi ve IEA-PVPS T13-10: 2018 raporu: PV Alan uygulamaları için kızılötesi ve Elektrominesans (EL)  görüntüleme üzerine inceleme dökümanları baz alınmalıdır.

GES termal görüntülemesinin tek başına kullanılması bazen belirli solar modülü arızalarının nedeni ve etkisi hakkında kesin bir teşhise ulaşmak için yeterli değildir. Bu nedenle, genellikle I – V Curve ölçümü, Elektrolüminesans (EL) İnceleme ve diğer tamamlayıcı saha testleri ile birleştirilmelidir.

Güneş panelleri kalitesi üreticiler ve ürün grupları arasında farklılık gösterir. Bunun yanı sıra solar enerji santrallerinin kurulum kalitesi aynı zamanda GES kurulum ekibinin yeterliliğine de bağlıdır. Kısacası, bir güneş enerjisi santralinin kurulumunun hatasız teslim edildiğini kanıtlamanın en iyi yolu, GES’in termal görüntüleme analizidir. Güneş enerjisi santrali termal görüntüleme raporu, hem müşteriyi hem de solar EPC’yi korumak içindir.

Güneş enerji sistemi finansal hesaplaması genellikle 20 - 25 yıllık solar enerji üretimini varsayar. Bu analizler ayrıca solar panellerin yıllar içindeki güç kaybını da hesaba katar. Fakat solar enerji santralleri ile ilgili bu hesaplamalar, yıldırım fırtınaları, panel hücresi aşırı ısınması ve diğer bileşen arızalarının neden olduğu sistem bozulmalarında kaynaklanan üretim kayıplarını hesaba katmaz.

Bir GES’in optimum ve sürekli bir şekilde solar enerji üretimini sağlamak için ve önleyici bakım ihtiyaçlarını değerlendirmek için düzenli aralıklarla solar termal görüntüleme taramaları yapılmalıdır.

Örneğin, gölgeler, kusurlu solar hücreler veya güç üretmek yerine tüketen alt solar hücre dizileri nedeniyle güneş modülleri aşırı ısındığında, modül verimliliği her derece için % 0,5 düşebilir. Diğer güneş panellerinin ortalama sıcaklığıyla karşılaştırıldığında 18 ° F (10 ° C) 'lik bir panel sıcaklığı artışı, güç verimini % 5'e kadar düşürebilir.

GES yatırımcıları GES termografik incelemesini kalite güvence programlarına dahil etmelidirler. Güneş enerjisi santrali termal kamera denetimlerinin planlanması GES’te gelecekte karşılaşılabilecek sorunların önceden önlenmesine yardımcı olur.

İlk GES termal görüntüleme muayenesi, hem solar EPC firmasını hem de güneşe enerjisi santral yatırımcısını korumak için uygun işleyişin bir kanıtı olarak ilk kurulumun sonunda yapılmalıdır.

Solar enerji santrali termal görüntülemesi, yüksek performanslı solar modüllerin güç çıkışlarını daha düşük performanslarıyla ve aşırı ısınmış bağlantılarla azaltan uyumsuz (mismatched) güneş enerjisi panellerinin belirlenmesine yardımcı olur.

Kusurlu solar panellerin garanti koşulları kapsamında değişimini sağlamak için güneş enerjisi santralinin montajını yapan EPC firmanın garantisinin sona ermesinden önce GES’te önemli bir inceleme yapılmalıdır. Bu incelemede güneş enerjisi santralinin termal görüntülemesine de geniş bir zaman ayrılmalıdır.

Güneş enerjisi sistemleri, rüzgar, yağmur, kar, erime - donma döngüleri ve UV radyasyonunun stresine maruz kalan dış mekan elektrik enerjisi üreteçleridir. Bu tür olgular, hava koşulları nedeniyle yıpranmaya ve korozyonun hızlanmasına neden olabilir. Solar enerji sistemlerinin termal görüntülemesi, termal düzensizlikleri belirlemede anahtar araçtır.

Güneş enerjisi inverterleri ve diğer yüksek voltajlı bileşenler, yangına yol açabilecek aşırı ısınma arızalarını önlemek için yeterli soğutmaya sahip olmalıdır. Yine, güneş enerjisi santrallerinin termal görüntülemesi GES’teki aşırı ısınan bileşenleri ve kabloları tespit etmeye yardımcı olacaktır.

Firmamız solar enerji santrallerinin termal görüntüleme konusunda da yüksek hizmete standartlarıyla müşterilerinin yanındadır.

Hem termal kameralı drone’larla GES’in tamamının termografik incelemesi yapılmakta hem de yüksek çözünürlüklü termal kameralarla her bir panel tek tek kontrol edilmektedir. Sorunlu solar modüller belirlenmekte ve sınıflandırılmaktadır. Solar modüllerin yanı sıra bağlantı kutuları, solar konektörler, güç panoları, solar inverterler ve yüksek gerilim teçhizatının da termal kontrolü de sağlanmaktadır.

Solar paneller üretildikleri fabrikadaki üretim bantlarından çıkıp, paketlendiklerinde en mükemmel hallerindedir. Bundan sonrasında GES kurulumu yapılacak sahaya nakledilirler, araçtan indirirler, kurulum arazideyse sehpaların yanlarına forkliftlerle dağıtımı yapılır, montaj çatıda yapılacaksa vinçle çatıya çıkarılır, paketlerinden soyulurlar, konstüksiyon üzerine monte edilirler ve işletmeye geçerler.

Solar panellerin ana bileşeni olan güneş enerjisi hücrelerinin kalınlıkları mikron mertebelerindedir, çok hassastırlar, el ile tutulamazlar, mutlaka kırılırlar.

Solar modülün kalite kontrolü için sahada kullanılan diğer bir teknoloji, insan gözüyle görülemeyen ve genellikle termal kameralar tarafından kesin olarak tanımlanamayan güneş hücresi çatlakları ve mikro çatlaklar gibi arızaların büyük ayrıntılarıyla tanımlanmasını sağlayan solar elektrolüminesans (EL) görüntülemedir.

Elektrolüminesans (EL) fenomeni sırasında bir malzeme, bir elektrik akımının geçişine yanıt olarak ışık yayar.  Solar EL’de bu durum güneş enerjisi modüllerinin bütünlüğünü kontrol etmek için uygulanır: burada, PV-aktif malzemeden bir akım akar ve bunun sonucunda, yarı iletkendeki elektronlar ve delikler yeniden birleşir.

Bu süreçte uyarılmış elektronlar enerjilerini ışık olarak serbest bırakırlar. Güneş enerjisi panellerinin elektrolüminesans (EL) görüntülemesi, yakın kızılötesi radyasyonu (NIR), yani 0,75 ile 1,4 μm arasındaki dalga boylarını algılar. EL, harici bir taşınabilir güç kaynağı tarafından sağlanan bir DC akımı ile tek solar modüllerinin veya dizilerinin uyarılmasıyla indüklenir.

NIR emisyonları daha sonra (CCD - silicon charged-coupled device) kamera tarafından algılanır. Bu genellikle karanlık bir ortamda yapılır çünkü PV modülleri tarafından yayılan NIR miktarı, arka plan ışığı ve güneşten yayılan radyasyona kıyasla düşüktür. Bu, sahada solar panellerin EL görüntülemesinin genellikle geceleri veya güneş enerjisi modüllerini bir örtüyle kapatırken yapılmasını zorunlu kılar.

Tipik bir güneş enerjisi elektrolüminesans (EL) sistemi, SLR (single-lens reflex) kamera, bir tripod, taşınabilir bir DC güç kaynağı ve uzatma kablolarından oluşur. Ek olarak, diğer kaynaklardan gelen parazitli ışığı azaltmak için 0,85 μm'de yüksek geçişli kenar filtresi kullanılabilir. Solar modüldeki güneş hücrelerinin parmaklarının net bir şekilde tanınabilmesi için kameranın çözünürlüğü en azından yeterince yüksek olmalıdır.

Solar panellerin elektrolüminesans (EL) işlemlerinde kullanılan Kamera çıktısının gürültüsü olabildiğince düşük olmalı (mümkün olan en düşük ISOdeğeri) ve görüntülerin bulanık olmasını önlemek için kamera mümkün olduğunca sabit olmalıdır.

Solar paneller elektrolüminesans (EL) analizinde şu arızaların ve anormalliklerin tespiti yapılabilir:

Solar panellerdeki çatlaklar ve mikro çatlaklar:

Daha önce de söylediğimiz gibi solar hücreler mikron seviyesinde kalınlıklara sahip çok hassas yapılardır, çatlamaları ve kırılmaları kolaydır. Solar paneller içerisindeki hücrelerde farklı sebeplerle meydana gelen, gözle görülemeyecek mertebedeki kırıklara ve çatlaklara mikro kırık ve mikro çatlak denir.

Solar hücrelerdeki mikro çatlaklar, güneş fotovoltaik (PV) modül üreticileri ve yatırımcıları için sık karşılaşılan karmaşık bir sorundur. Bir güneş panelinin genel verimliliği ve uzun ömürlülüğü üzerindeki en önemli etkenlerden biridir, arızalı ve hatta inaktif hücrelerin ana kaynaklarından biridir. Bununla birlikte, mikro çatlaklardan kaçınmak neredeyse imkansızdır ve - uzun vadede - yüksek kaliteli paneller dahil çoğu güneş panelini etkileyecektir. Dolu, kar, güneş, rüzgar ve şiddetli soğukluk gibi sahada çalışan panele stres oluşturan mekanik ve kimyasal çevre faktörleri tarafından tetiklenirler. Diğer stres faktörleri, metal kontakları, lehim ve tel ara bağlantılarını içeren büzülme, genişleme ve esneme içeren hücrelerin termal döngüleriyle ilgildir.

Yukarıdaki örnek resimde de görüldüğü üzere solar panellerdeki mikro çatlaklar EL görüntüleriyle yakalanabilir.

Güneşe enerjisi panellerinde kristal ayrışıklığı (inhomogeneity):

A further imperfection of crystalline silicon cells, which can easily be detected using EL imaging, is the crystal inhomogeneity, appearing in the EL image as distributed dark areas with granular aspect (fig. 7). These inhomogeneities can have various reasons [7]: process related fluctuations in dopant concentration or in material thickness, inherent inhomogeneities related to structural defects and to the quality of the material itself etc. The crystal inhomogeneities lead to inhomogeneous band gap widths and thus to a lower efficiency of the cell.

Güneş enerjisi panellerinin elektrolüminesans (EL) görüntüleme kullanılarak kolayca tespit edilebilen kristalin silisyum hücrelerin bir başka kusuru, EL görüntüsünde granüler görünüşe sahip dağınık karanlık alanlar olarak görünen kristal homojen olmamasıdır. Bu homojensizliklerin çeşitli nedenleri olabilir: katkı maddesi konsantrasyonunda veya malzeme kalınlığındaki süreçle ilgili dalgalanmalar, yapısal kusurlarla ve malzemenin kendisinin kalitesiyle ilgili içsel homojensizlikler vb. Güneş enerjisi panellerindeki kristal ayrışıklığı, homojen olmayan bant aralığı genişliklerine ve dolayısıyla bir solar hücrenin daha düşük verimliliğine yol açar.

 

Arızalı kenar izolasyonu:

During the edge isolation process, short circuits can occur. The voltage drop between the n-doped and the pdoped semiconductor of the p-n-junction decreases, leading to a weaker electroluminescence signal detectable in the measured data. Fig. 8 shows a section of a polycrystalline silicon module showing defective isolation on the cell edges.

Solar panellerin kenar izolasyon işlemi sırasında kısa devreler meydana gelebilir. P-n-bağlantısının n ve p katkılı yarı iletkenleri arasındaki gerilim farkı azalır ve bu da daha zayıf bir elektrolüminesans sinyaline yol açar.

 

Solar hücre üzerindeki elektron iletim şebekesindeki kopukluklar:

Solar modül imalatı ve işletimi sırasındaki çeşitli problemler nedeniyle, ön teması sağlayan metal parmaklar arasındaki bağlantılar lokal olarak kesintiye uğrayabilir. Meydana gelen boşluğunun konumuna ve genişliğine bağlı olarak, bu kusurun güneş modüül güç çıkışı üzerindeki etkisi büyük ölçüde değişebilir. Solar hücrelerin kenarlarında yer alan temas parmaklarındaki kesintilerin daha yıkıcı etkileri olabilir. Güneş hücresinin parmaklarının tamamı için, akım tek bir baraya yönlendirilir. Bu nedenle, parmak olarak adlandırdığımız solar hücre üzerindeki yatay iletkenlerde meydana gelen kesinti, parmak boşluğu ve hücre kenarı arasında tam bir temas kesintisine neden olur. Elektrolüminesans görüntüsünde, bu kusurlar, kesintiye uğrayan parmağı çevreleyen ve hücre kenarlarına kadar ulaşan karanlık alanlar şeklinde kolaylıkla tespit edilebilir.

 

 

Fixente uzman teknik ekibi son model elektrolüminesans cihazlarını kullanarak güneş enerjisi santralinizdeki panellerin EL görüntülerini alır ve bunları fabrika çıkışındaki EL görüntüleriyle karşılaştırır. Sonuçlar raporlanır ve arızalar sınıflandırılır.

Güneş enerji santrallerinde yaşanan arızalar çeşitlilik göstermektedir.  Bu arızalar temelde: solar panel arızaları, kablaj hataları, evirici (inverter) arızaları ve şebeke bağlantı ekipmanları arızaları olarak çeşitlendirilebilir. Komplike bir süreç olan arıza yönetiminin iyi yapılması, güneş enerjisi santrallerinin performansına doğrudan etki yapmaktadır.

Her bir arıza yada performans düşüklüğü sebeplerinin detaylıca incelenmesi gerekmektedir. Ayrıca benzeri problemlerin tekrar yaşanmaması adına çalışmalar yapılmalı, mümkünse arızalar yaşanmadan tedbirler alınmalıdır. Bu sebeplerle güneş enerjisi santrallerinde kestirimci bakım yani: arızanın yaşanmadan önce tespit edilip önlenmesi ve düzeltici bakım faaliyetlerinin profesyonel teknik servis ekipleri tarafındangerekliekipmanlar kullanılarak yapılması gerekmektedir.

Yaşanabilecek problemlerde kullanılacak cihaz ve ekipmanların hazır bulundurulması, arıza giderme süresini kısaltacaktır. Bu vesile ile iyi bir yedek parça yönetimi, sarf malzeme giderleri ve saklama koşullarının kontrolü GES Teknik Servis Ekiplerinin sorumlulukları arasındadır.

Güneş panelleri daha yaygın adıyla solar paneller, güneş enerjisi santrallerinin yapı taşlarıdır. Basitçe tasvir edilmesi gerekirse, solar paneller solar hücrelerden oluşmaktadır. Solar hücrelerde bulunan elektro-kimyasal malzemeler gün ışığının sahip olduğu enerji tarafından uyarılarak, sahip oldukları elektronların  dış devreye aktarılmasını sağlarlar ve böylece elektrik akımını oluştururlar.

Bu elektro-kimyasal yapılar ne kadar uzun süreli ve doğrudan gün ışığını yakalayabilirse o oranda yüksek bir üretim kabiliyetine sahip olurlar. Işıma süresi, gezegenimizin kendisi ve güneş etrafındaki dönüşüne bağlıdır ve değiştirilememektedir.  Dolayısıyla sahip olunan  gün ışığı boyunca maksimum enerji üretimi, solar panellerin fiziki durumuna bağlıdır.

Solar panellerin fiziki durumu denilince şüphesiz akla ilk gelen konu yüzey alanı temizliğidir. Çünkü panel yüzeylerindeki kirlenme, tozlanma ve lekeler gün ışığının solar hücrelere ulaşmasını engelleyerek enerji üretimine  doğrudan negatif bir etki yaratmaktadır.

Bu bilgiler ışığında,güneş enerjisi santrallerinde temizlik, özellikle panel yüzey alanlarının temizlenmesi işletme süreçlerinin ana ögesi olarak düşünülmesi yanlış olmaz.

X