0 232 486 60 63 info@fixente.com
10005 Sk. No: 3 ITOB OSB / Menderes / İzmir

Termografik İnceleme

Güneş enerjisi santrallerinin termal kameralarla incelenmesi solar modüllerin ve solar panel dizilerinin durumu hakkında kesin ve açık göstergeler sağlar bu veriler solar santrallerin kestirimci ve düzeltici bakımlarında kullanılır.

Güneş enerjisi panellerinde bir arıza ya da anormallik meydana gelirse bu durum elektrik direncinin yükselmesine ve dolayısıyla etkilenen solar modül ve solar hücrenin sıcaklığında değişikliğe yol açar. Bir solar modülünün termal görüntüsü üzerindeki görsel forma ve ölçülebilir sıcaklık farklılıklarına bağlı olarak sıcak noktalar (hot spots), aktif olmayan alt diziler veya aktif olmayan modüller gibi anormallikler belirlenebilir.

Solar termografik verilerin kullanılabilmesi için bir dizi minimum gereksinimin karşılanması gerekir. Solar ışınımın minimum 600 W/m2‘ye eşit olmalı ve ideal olarak görüntüleme sırasında termal kameranın solar modül yüzeyine dik olarak tutulması gerekir.

GES termal görüntülenmesinde kullanılacak termal kameraların en az 320 x 240 piksellik bir termal çözünürlüğe ve en az 0,1 K termal hassasiyete sahip olması gerekir. Güneş enerjisi termografik ölçümleri, kızılötesi görüntünün çözünürlüğünün solar hücre başına 5 x 5 piksele eşit olmasını sağlayan bir mesafede alınmalıdır. Diğer gereksinimler IEC TS 62446-3 Bölüm 3: Fotovoltaik modüller ve tesisler – dış mekan kızılötesi termografisinde bulunabilir.

Bir güneş enerjisi santralinde solar modüllerinin yanı sıra, termal kameralar GES’teki kablolar, solar konektörler, AC kontaklar sigortalar, anahtarlar, solar eviriciler, depolama ekipmanları ve yüksek gerilim teçhizatı gibi diğer önemli elektrik bileşenlerini incelemek için de kullanılmalıdır. Bu konudaki uygulamalar için IEC TS 62446-3 Bölüm 3: Fotovoltaik modüller ve tesisler – dış mekan kızılötesi termografi ve IEA-PVPS T13-10: 2018 raporu: PV Alan uygulamaları için kızılötesi ve Elektrominesans (EL)  görüntüleme üzerine inceleme dökümanları baz alınmalıdır.

GES termal görüntülemesinin tek başına kullanılması bazen belirli solar modülü arızalarının nedeni ve etkisi hakkında kesin bir teşhise ulaşmak için yeterli değildir. Bu nedenle, genellikle I – V Curve ölçümü, Elektrolüminesans (EL) İnceleme ve diğer tamamlayıcı saha testleri ile birleştirilmelidir.

Güneş panelleri kalitesi üreticiler ve ürün grupları arasında farklılık gösterir. Bunun yanı sıra solar enerji santrallerinin kurulum kalitesi aynı zamanda GES kurulum ekibinin yeterliliğine de bağlıdır. Kısacası, bir güneş enerjisi santralinin kurulumunun hatasız teslim edildiğini kanıtlamanın en iyi yolu, GES’in termal görüntüleme analizidir. Güneş enerjisi santrali termal görüntüleme raporu, hem müşteriyi hem de solar EPC’yi korumak içindir.

Güneş enerji sistemi finansal hesaplaması genellikle 20 – 25 yıllık solar enerji üretimini varsayar. Bu analizler ayrıca solar panellerin yıllar içindeki güç kaybını da hesaba katar. Fakat solar enerji santralleri ile ilgili bu hesaplamalar, yıldırım fırtınaları, panel hücresi aşırı ısınması ve diğer bileşen arızalarının neden olduğu sistem bozulmalarında kaynaklanan üretim kayıplarını hesaba katmaz.

Bir GES’in optimum ve sürekli bir şekilde solar enerji üretimini sağlamak için ve önleyici bakım ihtiyaçlarını değerlendirmek için düzenli aralıklarla solar termal görüntüleme taramaları yapılmalıdır.

Örneğin, gölgeler, kusurlu solar hücreler veya güç üretmek yerine tüketen alt solar hücre dizileri nedeniyle güneş modülleri aşırı ısındığında, modül verimliliği her derece için % 0,5 düşebilir. Diğer güneş panellerinin ortalama sıcaklığıyla karşılaştırıldığında 18 ° F (10 ° C) ‘lik bir panel sıcaklığı artışı, güç verimini % 5’e kadar düşürebilir.

GES yatırımcıları GES termografik incelemesini kalite güvence programlarına dahil etmelidirler. Güneş enerjisi santrali termal kamera denetimlerinin planlanması GES’te gelecekte karşılaşılabilecek sorunların önceden önlenmesine yardımcı olur.

İlk GES termal görüntüleme muayenesi, hem solar EPC firmasını hem de güneşe enerjisi santral yatırımcısını korumak için uygun işleyişin bir kanıtı olarak ilk kurulumun sonunda yapılmalıdır.

Solar enerji santrali termal görüntülemesi, yüksek performanslı solar modüllerin güç çıkışlarını daha düşük performanslarıyla ve aşırı ısınmış bağlantılarla azaltan uyumsuz (mismatched) güneş enerjisi panellerinin belirlenmesine yardımcı olur.

Kusurlu solar panellerin garanti koşulları kapsamında değişimini sağlamak için güneş enerjisi santralinin montajını yapan EPC firmanın garantisinin sona ermesinden önce GES’te önemli bir inceleme yapılmalıdır. Bu incelemede güneş enerjisi santralinin termal görüntülemesine de geniş bir zaman ayrılmalıdır.

Güneş enerjisi sistemleri, rüzgar, yağmur, kar, erime – donma döngüleri ve UV radyasyonunun stresine maruz kalan dış mekan elektrik enerjisi üreteçleridir. Bu tür olgular, hava koşulları nedeniyle yıpranmaya ve korozyonun hızlanmasına neden olabilir. Solar enerji sistemlerinin termal görüntülemesi, termal düzensizlikleri belirlemede anahtar araçtır.

Güneş enerjisi inverterleri ve diğer yüksek voltajlı bileşenler, yangına yol açabilecek aşırı ısınma arızalarını önlemek için yeterli soğutmaya sahip olmalıdır. Yine, güneş enerjisi santrallerinin termal görüntülemesi GES’teki aşırı ısınan bileşenleri ve kabloları tespit etmeye yardımcı olacaktır.

Firmamız solar enerji santrallerinin termal görüntüleme konusunda da yüksek hizmete standartlarıyla müşterilerinin yanındadır.

Hem termal kameralı drone’larla GES’in tamamının termografik incelemesi yapılmakta hem de yüksek çözünürlüklü termal kameralarla her bir panel tek tek kontrol edilmektedir. Sorunlu solar modüller belirlenmekte ve sınıflandırılmaktadır. Solar modüllerin yanı sıra bağlantı kutuları, solar konektörler, güç panoları, solar inverterler ve yüksek gerilim teçhizatının da termal kontrolü de sağlanmaktadır.