0 232 486 60 63 info@fixente.com
10005 Sk. No: 3 ITOB OSB / Menderes / İzmir

Uzaktan İzleme ve Kontrol

UZAKTAN İZLEME VE KONTROL

GÜNEŞ ENERJİSİ UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ NEDEN GEREKLİDİR?

Günümüzde artık “bilgi kraldır”. Bu solar enerji sistemleri için de geçerlidir. Bir solar enerji santral yatırımcısı iseniz ve güneş enerjisi uzaktan izleme sistemine sahip değilseniz sahada ne olup bittiğinden haberdar olamazınız.

GES yatırımlarının ilk yatırım maliyetleri göz önüne alındığında, bu maliyetlerin uzun vadeli yatırım kredileri ile finanse edildiği düşünüldüğünde güneşe enerjisi izleme sisteminin sadece var olması yetmez, üstün niteliklere sahip olması da beklenir.

Güneş enerjisi santrallerinin büyüklükleri ne olursa olsun, sahip olması gerek verimlilik düzeylerine doğru planlama ile ulaşırlar. Kablo tipi ve kesitleri, konstrüksiyon, solar inverter ve solar panel tipi ve modelleri GES koşullarına göre belirlenmelidir. Doğru planlama, doğru işçilik ile hayata geçirildikten sonra solar enerji santralinin işleyişini, olası hataların ve hatta majör arızaların önüne geçmek için gerçek zamanlı olarak takip etmek gerekir. Bunun yanı sıra, GES yatırımınızın performansının kurulum öncesi yapılan hesapları tutturup tutturmadığının da kontrolü gerekir.  Solar uzaktan izleme sistemleri bu işlevleri yerine getirirler.

Güvenilir Bir GES Uzaktan İzleme Sistemi olmadan, kötü performans gösteren bir tesisin belirlenmesi aylar alabilir. Bu, gereksiz gelir kaybına neden olabilir. Bu tip bir GES monitoring sistemi güneşe enerjisi santralinde yolunda gitmeyen bir şey varsa bunu anında operatörlere bildirmelidir.

https://fixente.com/wp-content/uploads/2021/01/fixente-01-scaled-780x550.jpg

SOLAR UZAKTAN İZLEME SİSTEMİ NASIL ÇALIŞIR?

Bir GES Uzaktan İzleme sisteminin çalışma prensibini açıklamanın en kolay yolu bir fotovoltaik enerji üretim tesisinin işleyişine göz atmaktır. Bir solar enerji sisteminin ana bileşenleri solar modüller, solar kablolar, solar eviriciler, solar montaj konstrüksiyonu, trafo, orta gerilim koruma ekipmanları ve sayaçlardır. Solar paneller, solar kablolarla birbirilerine seri bağlanarak invertere giriş yaparlar.

Solar ışınım, güneş modülleri tarafında DC elektriğe çevrilir, solar inverter de bu elektriği AC forma çevirip elektrik şebekesine verir. Bu sistemde güneş modülleri sürekli olarak dış ortam koşullarına maruz kaldıkları için en fazla aşınma ve yıpranmaya maruz kalırlar. Buna sürekli UV’ye maruz kalmak, gölgeleme ve kir dahildir. Bu olumsuz etkiler, gözle görülür bir performans kaybına neden olabilir.

Solar kablolar için de aynı şey söylenebilir. Çünkü onlar da dış ortamda bulundukları için güneş panellerle aynı şartlara tabi olurlar. Bu şartlar solar kablo arızalarına be kısa devrelere neden olabilir. Solar inverterlerden kaynaklanan arızaların olasılığı diğerlerine göre daha düşüktür.

Solar enerji santrallerindeki arızaların ve hataların en sık karşılaşılan sebepleri:

  • Sürekli olarak Ultraviyole ışınıma maruz kalmak
  • Gölgeleme
  • Toz, kir
  • Kablo arızası
  • Kısa devreler
  • Solar evirici arızaları
  • Kesici, sigorta ve benzeri şalt malzemesi arızası
  • Vahşi hayvanlar

Solar enerji santral arızalarına sebep olan bu hata ve arızaların belirlenebilmesi ve  rapor edilebilmesi için solar monitoring sisteminin bileşenlerinin çalışır vaziyette olması gerekir. Güneşe enerjisi izleme sistemi solar eviriciyle bağlantılı olarak işletilir. İnverter burada en önemli partnerdir, çünkü anlık güç ve üretilen enerji gibi parametreleri solar uzaktan izleme sistemine aktarır.

Solar enerji santralinin işletmecisi panellerin güneşle ve yer yüzü ile olan açısı, solar modül ve solar inverter katalog verisi, adetleri ve benzeri veriyi GES uzaktan izleme sistemine tanımlarsa, sistem GES’in enerji üretimini hesaplayabilir. Bu veriye dayanarak beklenen ve gerçek solar enerji üretimi birbiriyle kıyaslanabilir. Eğer arada bir fark varsa bu durum solar enerji santralinde bir arıza ya da hata olarak raporlanır.

Bunlar bir GES uzaktan izleme sisteminin asgari yetenekleridir. Veri akışının solar enerji santralinden operatör yönünde olduğu ve Veri Toplama Sistemi – VTP (Data Acquisition System – DAS) olarak da bilinen bu tip sistemlerin daha üst yeteneklere sahip olanlarında toplanan veri miktarı daha fazladır. Solar ışınım sensörleri, solar modül ve çevre sıcaklık sensörleri, enerji sayaçları, enerji analizörleri, enerji kalite kaydedicileri, trafo sıcaklı ve diğer parametre sensörleri ve benzerleri güneş enerjisi monitoring sistemlerine veri gönderebilen diğer cihazlardır.

SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) özelliğine sahip Uzaktan takip ve Kontrol sistemleri Veri Toplama Sistemlerinin sahip olduğu özelliklere ilaveten uzaktan kontrol ve otomasyon özelliklerine de sahiptir.

FIXENTE SOLAR SCADA

Fixente, Entegro Enerji Sitemleri ve Entegro GMBH ile 2015 yılından beri Fixente Solar SCADA sistemini geliştirmektedir. 2020 yılı başından beri bu sistem yurt içi ve yurt dışında bir çok solar enerji santralinde yurt içi ve yurt dışındaki mevzuata uygun bir şekilde santralin şebeke işletmecisine karşı olan yükümlülüklerini yerine getirmektedir.

Bunun yanı sıra Dokuz Eylül Üniversitesi Elektrik – Elektronik Mühendisliği ile ortaklaşa yürütülen 7190391 Sayısı ile TÜBİTAK tarafından desteklenen GÜNEŞ ENERJİ SANTRALLERİ UZAKTAN TAKİP, KONTROL VE HATA TEŞHİS SİSTEMİ projesi kapsamında, GES’ler için hata algoritmaları geliştirmiştir ve yatırımcıların hizmetine sunmuştur.

Veri Toplama Sistemi – VTS (Data Acquisition System – DAS) ve Veri Analizi bir Solar Enerji İşletme Bakım firmasının sahip olması gereken olmazsa olmaz 5 yeteneğinden ikisidir. Fixente bu iki yeteneğini bilim ve tekniğe dayalı Ar – Ge projeleriyle geliştirmektedir.

Fixente’nin anlayışı; sürekli araştırma – geliştirme, kalite ve profesyonel anlayıştır.

 

X