0 232 486 60 63 info@fixente.com
10005 Sk. No: 3 ITOB OSB / Menderes / İzmir

Varlık Yönetimi

VARLIK YÖNETİMİ

ISO 55000 Varlık Yönetimi standardına göre Varlık Yönetimi kavramının tanımı şu şekilde yapılmıştır: “Varlıklardan değer elde etmek için bir kuruluşun koordineli faaliyeti”

ISO 55000 tarafından sağlanan tanım daha sonra aşağıdaki notlarla detaylandırılır:

 • Değerin gerçekleştirilmesi normalde maliyetlerin, risklerin, fırsatların ve performanstan elde edilen faydaların dengelenmesini içerecektir.
 • Etkinlik, Varlık Yönetimi sisteminin öğelerinin uygulanmasına da atıfta bulunabilir.
 • "Faaliyet" terimi geniş bir anlama sahiptir ve örneğin yaklaşımı, planlamayı, planları ve bunların uygulanmasını içerebilir.

Varlık Yöneticileri, varlık sahiplerine, yatırımcılara ve fon sağlayıcılara birden çok disiplin ve beceriye dayanan çeşitli hizmetler sunar. Sağlanan hizmetler, teknik yönetim ve saha optimizasyonundan sözleşme ve finansal yönetime kadar uzanır. Hizmetlerin doğası, çok disiplinlidir ve en iyi performans sonuçları geniş ve kapsamlı bir hizmet yelpazesiyle elde edilir.

Varlık Yönetimi aşağıdaki hizmetleri kapsar:

Yaşam Döngüsü GES Proje Yönetimi:

Bu kapsamda Yatırımcıya GES İşletme kapsamında aşağıdaki proje etapları boyunca hizmet verilir

 • Güneş enerjisi santral projesinin geliştirilmesi
 • Solar enerji santral kurulumu
 • Güneş Enerjisi Santral işletimi
 • Güneş Enerjisi Santralinin işletmeden çıkarılması ve ortadan kaldırılması

Ticari ve Finansal GES Varlık Yönetimi:

 • İdari strateji
 • Nakit akış yönetimi
 • Kurumsal yönetim hizmetleri
 • Finansal raporlama
 • Muhasebe
 • Sözleşme yönetimi
 • Müşteri ilişkileri
 • Elektrik satışı üretim dökümlerinin kontrolü
 • Faturalandırma
 • Gelen faturaların kontrolü
 • Vergi ve sigorta danışmanlığı

Satın Alma:

 • Tedarikçilerin seçimi ve değerlendirilmesi
 • Tedarik zinciri kontrolü
 • Tedarikçi hesaplarının kontrolü

Teknik Varlık Yönetimi

 • Varlık sahibine raporlama
 • Garanti yönetimi
 • Saha ziyaretleri ve müdahaleci olmayan denetimler
 • Sigorta talepleri
 • Yan hizmet sağlayıcıların yönetimi
 • Sözleşme yönetimi
 • Yerel enerji yetkilileriyle ilişkilerin yönetimi
 • Mevzuata uygunluk
 • Varlık optimizasyonu
 • Çevre Yönetimi
 • Sağlık ve güvenlik yönetimi

Güneş Enerjisi Santrali İşletmesi

 • Dokümantasyon yönetim sistemi
 • Teknik varlık yöneticisine raporlama
 • Solar enerji santralinin performans izlemesi ve kontrolü
 • Değişim yönetimi
 • GES işletme – bakım optimizasyonu
 • Bakıma faaliyetlerinin programlanması
 • GES kontrol mekanizmaları
 • Yedek parça yönetimi
 • GES üretim tahminlemesi
 • Solar santral işletmeden çıkarma ve ortadan kaldırma
 • Şebeke mevzuatına uyum

Güneş Enerjisi Santral Bakımları

 • Önleyici bakım
 • Düzeltici bakım
 • Öngörücü bakım
 • Olağanüstü bakım
 • Yedek parçaların depolanması
 • İlave hizmetler
  • Panellerin ve güneş enerjisi santral sahasının temizlenmesi
  • Genel saha yönetimi
  • Saha ölçüm ve denetimleri (Sayaçların kontrolü, termal kontrolleri, vb…)

Fixente bir güneş enerjisi santralinin işletmesinde yatırımcıya GES performansının yükseltilmesi ve risklerin azaltılması için net bir plan sunmalıdır. Sağlam veri analitiği, herhangi bir performans geliştirme çabasının temelidir. Sonuç, yalnızca tesisteki artan üretim değil, aynı zamanda finansal performanstır.

Fixente geliştirmiş olduğu uzaktan izleme – SCADA sistemi ve gelişmiş algoritmalarla ver analitiği konusunda güçlü bir GES Varlık Yönetim firmasıdır. Bunun yanı sıra işletmesi üstlendiği bir GES sayesinde portföy düzeyinde ölçek ekonomilerinden yararlanarak iyileştirilmiş maliyet kontrolü ve azaltılmış işletme maliyetlerini müşterilerinin hizmetine sunar.